Saltatu nabigazioa

A. Sarrera Analogikoak

Arduinoaren A0, A1, .... ezizenaz ezagututako "sarrera analogikoak", zenbakietara bihurtzen dituzte sentsore analogikoek jasotako magnitude elektrikoen informazioa.

Berez, Arduino plakak, 8 bitetako ADC bihurgailu analogiko-digital bat du magnitute elektrikoak zenbakizko balioetara bihurtzeko.

ADC bihurgailu honek dituen 8 bit hauei ezker, 0tik 5 v-arteko boltai sinaleak  elektriko horiek, 0tik 1023ra bitarteko balioetara bihurtzen ditu .

Horrela, Arduino plakak, bere sarrera analogikoen bitartez, sentsoreak emandako boltai balioak 0-tik 1023 zenbakizko balioetara bihurtuko ditu.

Ondorengo irudian sarrerako sentsorearen boltaiaren eta Arduinoko A0 sarrera analogkikotik jasotako zenbakizko balioen arteko erlazioa deskribatzen da(0-5) boltio eta (0-1023) balio tarteetarako.

Boltaiaren eta Sarrera Analogikoaren arteko erlazioa Sarrera analogikoak diskretizatzen
A0-V erlazioa Seinaleak diskretizatzen 5 v- 1024 ptu