Saltatu nabigazioa

b. Irteera progresiboen programazioa

PWM motako irteera atazak pultsuen maiztasuna gobernatuz lortzen dute argitasun gehiago edo gutxiago kudeatzea. Berez, 5v-tako pultsuak dira igortzen direnak, bainan beraien luzeera gobernatuz, jaosotzen den seinale elektrikoaren eragina kudeatu ahal izango da. Horretarako, D3, D5, D6, D9, D10 eta D11 atazak, digitalak izanik, AnalogWrite aginduaz eta 0-tik 255-era bitarteko balioak ezarriz kudeatuko dira. 

ALGORITMOA                     SKETCHA