Saltatu nabigazioa

Ziklo bat pausuz pausu

Orain badaukagu programazio ingurunea prest, badakigu nola egiten den Ladder diagrama bat eta badakigu nola itzuli diagrama bat Arduinok erabilitako C++ lengoaiara plcLib liburutegiak eskainitako funtzioen bitartez. Bada garaia guzti hau pneumatikan lantzen ditugun kasuetan aplikatzeko.

A+B+B-A-

Ziklo honetan, efektu bikoitzeko bi zilindro pneumatiko ditugu (A eta B), eta zilindro bakoitza 5/2 elektro-balbula biegonkorra bati konektatuta dago. Azkenik, zilindro bakoitzaren ibiltartearen hasieran eta bukaeran, detektagailu mekaniko bat daukagu, zilindroa ibiltartearen amaiera noiz iristen den jakiteko.

Ziklo automatiko hau beteko dute: A+ (A atera), B+ (B atera), B- (B jaso), A- (A jaso):

A+B+B-A- zikloaren Grafcet diagrama. Goitik behera lau fase ikusten dira (Fase1, Fase2, Fase3 eta Fase4). Fase bakoitzaren aurretik, fasearen hasiera markatzen karrera amaiera agertzen da, hurrenez hurren: a0, a1, b1 eta b0. Azkenik, Fase bakoitzaren eskuinaldean bere irteera agertzen da, hurrenez hurren: A+, B+, B- eta A-.
Joxemi Andonegi (CC BY-SA)

Eskema mota honetan, hiru elementu mota bereizten dira:

  • Etapak: zikoaren barruan zein etapan gauden adierazten dute.
  • Trantsizio baldintzak: etapa batetik bestera pasatzeko bete behar diren baldintzak dira. Prozesu industrialetan, hainbat mota desberdinetako baldintzak topatu ditzakegu: tenperatura batera iristea, denbora bat igarotzea edo, kasu honetan bezala, zilindroa ibiltartearen amaierara iristea (a0, a1, b0 eta b1) eta zikloari hasiera ematen dion etengailua piztuta egotea (S1).
  • Ekintzak: etapa bakoitzak hainbat ekintza egin ditzake, besteak beste, labe bat piztu, denboragailu bat martxan jarri edo, kasu honetan bezala, elektrobalbula baten harila piztu (A+, A-, B+ eta B-).

Zilindroak, elektrobalbulak eta ibiltartea amaierako detektagailuak muntatzeko, ondoko eskema jarraituko dugu:

Eskeman, efektu bikoitzeko bi zilindro ikusten dira (A eta B). A zilindroaren ibiltartearen alde bakitzean detektagailu mekaniko bat dago (a0 eta a1). Zilindroari presioa emateko, harilez kontrolatutako 5/2 balbula bat dago. Harilen etiketen izenak A+ eta A-, hori baita haril bakoitzak sortutako emaitza. B zilindroaren konfigurazioa Aren berdina da.
Joxemi Andonegi (CC BY-SA)

Ziklo hau interesgarria da seinaleen artean konflikto uneak ematen direlako. Hau errazago ikusteko, mugimenduen eta seinaleen azterketa egingo dugu:

Zilindroen mugimenduak eta ibiltarte amaieren seinaleak aztertzen dituen diagrama. Bertan ikusten da seinale konpliktuak ematen direla, hau da: momentu jakin batean A- eta A- aktibatzen duten seinaleak aldi berean aktibatuta daude eta beste une batean berdina gertatzen da B- eta B+ aktibatzen duten seinaleen artean
Mónica Martín eta Iraitz Goicoechea  (CC BY-SA)

Kasu honetan, etapen trataera esplizitua derrigorrezkoa da, horrela desagertzen baita seinaleen arteko konfliktoa. Dena den, gure diseinua fidagarriagoa izateko komenigarriena da etapak BETI esplizituki jasotzea programan, nahiz eta zikloan konfliktorik ez egon. Ladder diagrama egiterakoan, etapa bat SetReset edo ResetSet blokeen bitartez adierazi dezakegula ikusiko dugu.